“Some loved me, some hated me – but they all followed me.”

Chiara Ferragni

Associar una marca a influencers (Instagrammers, Youtubers, Bloggers), en definitiva creadors de contingut a les xarxes socials, aporta resultats molt positius. Els influencers posseeixen un alt poder de prescripció, a més d’atraure un públic objectiu molt afí als valors de les marques i, per tant, més predisposat a adquirir el producte o servei.

La vinculació d’una marca amb influencers, genera un gran tràfic de clients potencials als canals digitals propis amb moltes més possibilitats de conversió.

A Fast Digital desenvolupem i executem estratègies de marketing d’influencers a escala nacional. En funció dels objectius que persegueix la marca, planifiquem l’estratègia més adequada en cada cas. Ens encarreguem de tot: des del concepte creatiu fins a la realització de la campanya, incloent el mesurament i l’anàlisi dels resultats, per assegurar-nos que la campanya s’hagi executat correctament.

Busquem als influencers més afins a la teva marca

EL NOSTRE MÈTODE

1

Anàlisi inicial

Anàlisi completa de la marca: imatge, personalitat i valors. També del target que volem impactar: gustos, aficions i interessos. Fem un estudi de l’entorn digital i dels influencers relacionats amb el sector per veure quins seria interessant associar a la marca.

2

Estratègia

La planificació l’estratègia inclou la definició del tipus de campanya més convenient a desenvolupar en cada cas, els canals digitals seleccionats, els timings definits i el concepte creatiu (copy i disseny) de la campanya.

3

Selecció

Selecció dels influencers amb més afinitat amb la marca. És important assegurar-se que transmeten uns valors coherents i en línia amb els de la marca.

4

Gestió

Ens encarreguem de tot. Des del contacte amb l’influencer, la negociació dels fee’s, les publicacions de la campanya, els timings, el desenvolupament i tota l’activació incloent-hi els contractes, enviaments i pagaments.

5

Control

Control a temps real de totes les accions executades, ja siguin publicacions, stories o vídeos, per monitoritzar els KPI’s i conèixer a l’instant l’impacte de la campanya.

6

Reporting

Mesura dels resultats obtinguts per valorar l’impacte de la campanya. L’anàlisi dels KPI ‘s mostra fins a quin punt s’han assolit els objectius inicialment establerts. S’entrega al client un reporting o avaluació de la campanya mitjançant un informe final qualitatiu, amb el ROI obtingut i les principals conclusions.

CONTACTA

El màrqueting online de la teva empresa a les millors mans. Especialistes en:

web, xarxes socials, producció audiovisual,
email marketing, SEO i SEM