Project Description

Publicitat
online SEM

· Estudi de Keywords
· Campanya a Google Adwords
· Campanya de remàrqueting
· Campanya Social Ads
· Creació de Landing Pages